• 0982 378 634
  • B6 Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
  • Monday-Sunday 9:00 - 17:00

Hướng dẫn bảo quản thịt gác bếp NOỌNG

Sử dụng ở nhiệt độ phòng nếu dùng ăn ngay trong ngày;

Bảo quản ngăn mát tủ lạnh (0 độ C) nếu sử dụng trong 5 ngày;

Bảo quản ngăn đông tủ lạnh (dưới -18 độ C) trong 3 tháng.

(Với Xôi, nên bảo quản ngăn đông tủ lạnh)

Subscribe <span> weekly newsletter </span>

Subscribe weekly newsletter

HOTLINE