• 0982 378 634
  • B6 Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
  • Monday-Sunday 9:00 - 17:00

NOỌNG có các phẩm phù hợp bữa ăn gia đình hoặc cùng bạn bè:

📌Trâu/Bò gác bếp (miếng) – túi 500g

📌Lợn (heo) gác bếp (miếng) – túi 500g

📌Ba chỉ gác bếp – túi 500g

📌Lạp xưởng gác bếp – túi 500g

📌Chẳm chéo – lọ 200g

📌Xôi nếp nương – túi 1000g

Các sản phẩm ăn liền, tiện lợi ăn ngay, mang đi picnic, party:

📌Trâu/Bò gác bếp xé sẵn ăn liền – túi 100g

📌Lợn (heo) gác bếp xé sẵn ăn liền – túi 100g

Và các giỏ quà mang đặc trưng Tây Bắc.

Subscribe <span> weekly newsletter </span>

Subscribe weekly newsletter

HOTLINE